Стимулираното рециклиране намалява обема на отпадъците

Нашите машина за събиране на опаковки позволяват сортиране и рециклиране на използвани опаковки, което спомага за ограничаване на отпадъците и защита на околната среда за бъдещите поколения.
accomplishment

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Пластмасовите отпадъци оказват нарастващо напрежение върху околната среда.

sun

МИСИЯ

По-добро и по-светло бъдеще за всички поколения

bullseye

ЦЕЛ

Постигане на равновесие в природата и устойчива икономика

bulb

РЕШЕНИЕ

Прилагане на смислено и целенасочено законодателство

BIG BELLY SOLAR

Кош за събиране на смесени отпадъци, с пресоване, захранвано от слънчева енергия.

Greeny EC GDO

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC GDO MEDIUM

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC GDO SE

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC LIQUID

Система за уплътняване на отпадъци, предназначена за сортиране на пластмасови бутилки, кутии и течни отпадъци с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC2

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC2+1

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC3

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки, чаши и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC3+2

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny ECM1100

Голяма компакторна система за външна/външна употреба, включително крайпътна на 1100 литров кош – DIN приставка, за събиране на пластмасови бутилки и бидони с намаление на обема до 90%.

Greeny ECM120

Система за мини рециклиращ център с компактор за сортиране на пластмасови бутилки, кутии и контейнери за препарати с намаляване на обема до 90%.

Greeny ECM120 WEE

Система за събиране на ОЕЕО (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) и малки електроуреди.

КАК РАБОТЯТ МАШИНИТЕ?

Въвеждане на опаковката

„Получаващият отвор“ е проектиран така, че гарантира устройството  да поеме само една опаковка наведнъж

Сканиране

Машината е снабдена със скенер, чиято основна цел е да сканира универсалният код (UPC), за да може да разпознае и сортира опаковката.

Сортиране

Рециклираният артикул е сканиран и съпоставен с базата данни на системата, след което той се обработва и  смачква.

24/7 поддръжка

Контейнерите за многократно пълнене се следят 24/7, материалите се обработват и се връщат на бутилиращите фирми.

НОВИНИ