Стимулираното рециклиране намалява обема на отпадъците

Нашите машина за обратно приемане на опаковки позволяват сортиране и рециклиране на използвани опаковки, което спомага за ограничаване на отпадъците и защита на околната среда за бъдещите поколения.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Пластмасовите отпадъци оказват все по-нарастващо отрицателно влияние върху околната среда.

МИСИЯ

По-добро и по-светло бъдеще за всички поколения

ЦЕЛ

Постигане на равновесие в природата и устойчива икономика

РЕШЕНИЕ

Прилагане на смислено и целенасочено законодателство

BIG BELLY SOLAR

Кош за събиране на смесени отпадъци, с пресоване, захранвано от слънчева енергия.

Greeny EC GDO

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC GDO MEDIUM

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC GDO SE

Система за пресоване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC LIQUID

Система за уплътняване на отпадъци, предназначена за сортиране на пластмасови бутилки, кутии и течни отпадъци с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC2

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC2+1

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC3

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки, чаши и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny EC3+2

Екологична система за уплътняване на отпадъци за пластмасови бутилки и кутии с намаляване на обема до 90%.

Greeny ECM1100

Голяма компакторна система за външна/външна употреба, включително крайпътна на 1100 литров кош – DIN приставка, за събиране на пластмасови бутилки и бидони с намаление на обема до 90%.

Greeny ECM120

Система за мини рециклиращ център с компактор за сортиране на пластмасови бутилки, кутии и контейнери за препарати с намаляване на обема до 90%.

Greeny ECM120 WEE

Система за събиране на ОЕЕО (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) и малки електроуреди.

КАК РАБОТЯТ МАШИНИТЕ?

Въвеждане на опаковката

„Входящият отвор“ е проектиран така, че гарантира устройството  да поеме само една опаковка наведнъж

Сканиране

Машината е снабдена със система от сензори и датчици, включително и бар код скенер, чиято основна цел е да разпознае и сортира опаковката.

Сортиране

Рециклираният артикул е разпознат, след което той се обработва и компактира.

24/7 поддръжка

Събраните опаковки се предават на специализирани рециклиращи фирми, които ги преработват и връщат като суровина  за производството.

НОВИНИ