Специализирани Бизнес Системи АД е водещ български ИКТ системен интегратор, добре познат на българския и европейски пазар.

Започнала като младежка инициатива на випускници на ВМЕИ София през 1990 г., днес СБС АД е публично акционерно дружество, търгувано на Софийската фондова борса с инвеститори като Столична общинска банка, пенсионни и инвестиционни фондове.

Гордеем се, че сме доставчик и интегратор на публичната администрация в България, включително Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и водите и много други.

Едно от направленията, в които работим е повишаване на качеството на живот и опазване на околната среда за бъдещите поколения. Реализираме това чрез дъщерното ни дружество Екопласт България. Част от инициативата включва насърчаването на потребителите да събират и предават за рециклиране опаковките за еднократна употреба. Това помага за ограничаване на количеството отпадъци, запазване на чиста околна среда и допринася за кръгова икономика.

С технологията RVM, ние си представяме свят, в който всички лица, семейства и организации допринасят за събирането и повторното използване на рециклируеми опаковки. За да се постигне това, обществото се нуждае от система, която позволява на гражданите удобно да депозират празните опаковки.

RVM /reverse vending machine/ – машините за обратно изкупуване на опаковки дават възможност на гражданите да депозират рециклируеми алуминиеви кутии, пластмасови бутилки и чаши (PET) в машината, в замяна на талони (в хартиен или електронен вариант). Тези талони могат да бъдат заменени срещу материални награди или права за ползване на общински услуги –  градски транспорт, паркинг, билети за театър, такси и други. Със съдействието на бизнеса талоните могат да се ползват като платежно средство или  отстъпки в супермаркети, аптеки, книжарници и друг свързан бизнес, въз основа на количеството и вида на депозираните материали.

Препратки: https://gabrovo.bg/files/2_Presentation_Gabrovo.pdf

Новите награди от вендиг системата