Reverse vending machine

е машина за обратно събиране на опаковки (RVM), която приема празни стъклени бутилки , пластмасови бутилка или алуминиеви кутии в замяна на награда. След като поставите рециклируемия артикул, той се анализира, уплътнява и сортира според параметрите му /най-често тегло и материал. За разпознаване на типа опаковка се използва универсалният код на продукта върху бутилката или кутията. След като артикулът бъде сканиран и одобрен, той се смачква и сортира в подходящото място за съхранение на класифицирания материал. При обработката на артикула машината награждава хората със стимули, като пари или купони. При липса на идентификационен код машината може да приеме отпадъка, но в този случай може да няма награда, или тя да е в по-малък размер.

История

Първият патент за подобна машина е регистриран в САЩ на 13 септември 1920 г. от Елмър Джоунс и Сю Уокър. Апаратът работи с връщане на монети като компенсация за депозирани бутилки. По това време тази машина е наричана „Машина за връщане на бутилки“ (BRM).  До масово производство се стига приблизително тридесет години по-късно. Машината е произведена от „Wicanders“ в Швеция и се използва през 50-те години на миналия век.  През 1962 г.  Aage Tveitan   създава усъвършенствана „автоматична машина за връщане на бутилки“.  След изобретението машината се произвежда масово от фирмата на иноватора Arthur Tveitan ASA в Норвегия и се разпространява по целия свят.

През 1994 г. се създава машина три в едно, фокусирана върху рециклирането на бутилки от стъкло, пласмаси и метал. Тази машина е реализирана от Kansmacker и все още се използва и днес в някои щати в САЩ. В Обединеното кралство Reverse Vending Corporation /днес RVM System/ създава първата депозитна машина за обратно изкупуване на опаковки.

Днес държавите приемат все повече политики относно рециклирането и машините за обратно изкупуване на опаковки се превърнаха в стандарт в районите със строги политики за рециклиране.  Към днешна дата има повече от сто хиляди RVM, разположени в страните от ЕС,  Обединеното кралство, Русия, Норвегия, Швеция, Канада и Съединените щати, Австралия, Япония и Китай .

Как работят?

Празните опаковки се поставят в отвор на предния панел на машината. Приемният отвор е проектиран така, че устройството да приема опаковките една след друга. На входа опаковката се претегля и сканира за наличие на универсален код /бар код/. При отклонение от предварително зададени параметри в теглото /например наличие на съдържание/, опаковката не се приема. При При липса на бар код системата може да разпознае опаковката по форма, тегло и тип материал. След като опаковката бъде приета от системата, тя се транспортира към следващ механизъм за смачкване. Този процес осигурява намаляване на размера и увеличаване на обема за съхранение на машината

Ефект

Отпадъците се натрупват с нарастващи темпове по целия свят, което води до необходимостта от нови решения за рециклиране като машините за обратно изкупуване на опаковки.  Само през 2020 г. над четиристотин милиарда бутилки са разпръснати в световен мащаб сред потребителите, като малко по-малко от половината от тези бутилки са събрани обратно за рециклиране.

RVM по света

Северна Америка

В Северна Америка възприемането на рециклирането е относително ниско; само 9,2% от пластмасите, произведени в Съединените щати, са били рециклирани.  Програми за рециклиране и събиране се прилагат в щати като Мичиган и Калифорния , където започват да се прилагат машини за обратно изкупуване на опаковки.

Европа

В Европа Норвегия е сред водещите страни по рециклиране. Само в Норвегия съществуват над три хиляди и седемстотин машини за обратна продажба и повече от десет хиляди станции, където боклукът, включително бутилките, може да се приема.  Норвегия предлага сравнително високи парични стимули за върнатите бутилки, което води до високи нива на рециклиране.  Финландия, Дания и Германия също са сред страните с високи нива на рециклиране /до 92%/ , дължащо се на високите такси за опаковки и работещата в тези държави депозитна система.

Азия

В Азия Китай и Русия се фокусират върху RVM чрез значимите търговци на дребно на храни и напитки, чрез купони за отстъпка /в РФ до 15%/.  Съседният на Русия Казахстан също използва машините за обратно изкупуване на опаковки, за да помогне в процесите си на управление на отпадъците. Индия за първи път въвежда RVM през 2016 г.  Много показателен и интересен е примерът на Израел. След като внедряват машини за обратно изкупуване на опаковки през 2018 г., Израел успява днес да събира 77% от рециклируемите отпадъци чрез връщане на таксата за депозит на крайния потребител.

 

Предимства

Системата RVM има редица екологични и икономически предимства. Депата за отпадъци се освобождават от голям обем отпадъци, които се разграждат бавно в природата. Събирането на рециклируеми опаковки позволява връщане на част от материалите обратно в производство и намалява зависимостта на обществото от фосилни горива. Не на последно място гражданите са възнаградени, като не изхвърлят рециклируемите отпадъци. Пилотният проект в България, реализиран в Община Габрово показа устойчивостта и ефективността на тази инициатива.

Недостатъци

RVM автоматите имат високи разходи за придобиване и експлоатация. Тези разходи не могат да се покрият от преките приходи от продажба на събраните материали.

Въпреки удобството, което автоматите за обратна продажба предлагат на своите потребители, материалните награди може да се възприемат като твърде незначителни, за да стимулират рециклирането от широката общественост .

Бъдеще

Поради значителният ефект върху подобряване на градската среда, намаляване на отпадъците и оптимизиране използването на ресурси и материали, правителството и групи с нестопанска цел инициират политики и програми за насърчаване на използването на машини за обратно изкупуване на опаковки сред обществеността.